lọc mann filterlọc mann filterlọc mann filterlọc mann filterlọc mann filterlọc mann filterlọc mann filter

[giaban]LIÊN HỆ[/giaban]
[tomtat]

Sử dụng cho máy nén khí : Atlas copco, Micos, Hanshin, Ingesoll Rand, Fusheng, Keaser, compair, kyungwon ...
Liên hệ mua hàng: 04 6294 8282 - 0919 23 28 26
Email : info.mipuco@gmail.com
 [/tomtat]
[kythuat]
Kích thước:  Đường kính thân (A): 113 mm, Đường kính trong của gioăng (B): 46 mm, Đường kính ngoài của gioăng (C): 56 mm, Chiều cao (H): 202 mm
- Loc dầu Mann - Filter Sử dụng vật liệu và cấu trúc màn lọc tân tiến nhất gồm CENLLULOSE và SYNTHETIC MEDIA có tác dụng tăng khả năng tinh lọc bụi và các chất bẩn khác. Đáp ứng các đòi hỏi khác nhau của động cơ.
- Van chống khô dầu (Non- return valve): bảo đảm cho ống dẫn không thiếu dầu khi động cơ ở chế độ ngừng hoạt động.
- Van bypass :  Bảo đảm nguồn dầu nhớt luôn được cung cấp ổn định tại bất cứ thời điểm nào khi nhiệt độ môi trường xuống thấp làm dầu nhớt bị đông đặc, chống nghẽn gây tràn dầu và nổ lọc khi lọc dầu quá bẩn.
Lưu lượng :Đến 145 galon/phút
Áp suất      :Đến 510 PSI  Được thiết kế với van an toàn và van ngắt đường dầu hồi 
Ứng dụng  :Dùng cho lọc dầu bôi trơn, dầu thuỷ lực trong máy nén khí và hệ thống thuỷ lực.
[/kythuat]
[mota]
- Dầu (Nhớt) được ví như "máu" của máy nén khí, có nghĩa là các bộ lọc dầu được ví như "quả tim", vì vậy không bao giờ được dùng những quả lọc không đạt chất lượng.
- Bộ lọc dầu cao cấp cung cấp nhiều lợi ích:
Tấm cơ sở dày hơn (tiêu chuẩn độ dày 0,155 inch) cho sức mạnh phù hợp, hỗ trợ bên trong phần tử tích cực  nén miếng đệm phù hợp.
Yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ được thiết kế để chống lại tất cả các loại chất lỏng, độ rung, nhiệt độ cao và thấp, mà sẽ không bị biến dạng dưới áp lực lò xo.
[/mota]
[hinhanh]
Loc dau HU1390x,Loc Mann HU1390x, Mann filter HU1390x
A: 113 mm - B: 46 mm - C: 56 mm - D: 113 mm - H: 202 mm 

[/hinhanh]
[giaban]LIÊN HỆ[/giaban]
[tomtat]

Sử dụng cho máy nén khí : Atlas copco, Micos, Hanshin, Ingesoll Rand, Fusheng, Keaser, compair, kyungwon ...
Liên hệ mua hàng: 04 6294 8282 - 0919 23 28 26
Email : info.mipuco@gmail.com
 [/tomtat]
[kythuat]
Kích thước:  Đường kính thân (A):  115 mm, Đường kính trong của gioăng (B): 55 mm, Đường kính ngoài của gioăng (C): 55 mm, Chiều cao (H): 147 mm
- Loc dầu Mann - Filter Sử dụng vật liệu và cấu trúc màn lọc tân tiến nhất gồm CENLLULOSE và SYNTHETIC MEDIA có tác dụng tăng khả năng tinh lọc bụi và các chất bẩn khác. Đáp ứng các đòi hỏi khác nhau của động cơ.
- Van chống khô dầu (Non- return valve): bảo đảm cho ống dẫn không thiếu dầu khi động cơ ở chế độ ngừng hoạt động.
- Van bypass :  Bảo đảm nguồn dầu nhớt luôn được cung cấp ổn định tại bất cứ thời điểm nào khi nhiệt độ môi trường xuống thấp làm dầu nhớt bị đông đặc, chống nghẽn gây tràn dầu và nổ lọc khi lọc dầu quá bẩn.
Lưu lượng :Đến 145 galon/phút
Áp suất      :Đến 510 PSI  Được thiết kế với van an toàn và van ngắt đường dầu hồi 
Ứng dụng  :Dùng cho lọc dầu bôi trơn, dầu thuỷ lực trong máy nén khí và hệ thống thuỷ lực.
[/kythuat]
[mota]
- Dầu (Nhớt) được ví như "máu" của máy nén khí, có nghĩa là các bộ lọc dầu được ví như "quả tim", vì vậy không bao giờ được dùng những quả lọc không đạt chất lượng.
- Bộ lọc dầu cao cấp cung cấp nhiều lợi ích:
Tấm cơ sở dày hơn (tiêu chuẩn độ dày 0,155 inch) cho sức mạnh phù hợp, hỗ trợ bên trong phần tử tích cực  nén miếng đệm phù hợp.
Yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ được thiết kế để chống lại tất cả các loại chất lỏng, độ rung, nhiệt độ cao và thấp, mà sẽ không bị biến dạng dưới áp lực lò xo.
[/mota]
[hinhanh]
Loc dau HU1381x,Loc Mann HU1381x, Mann filter HU1381x
A: 115 mm - B: 55 mm - C: 55 mm - H: 147 mm 

[/hinhanh]
[giaban]LIÊN HỆ[/giaban]
[tomtat]

Sử dụng cho máy nén khí : Atlas copco, Micos, Hanshin, Ingesoll Rand, Fusheng, Keaser, compair, kyungwon ...
Liên hệ mua hàng: 04 6294 8282 - 0919 23 28 26
Email : info.mipuco@gmail.com
 [/tomtat]
[kythuat]
Kích thước:  Đường kính thân (A):  80 mm, Đường kính trong của gioăng (B): 28 mm, Đường kính ngoài của gioăng (C): 39 mm, Chiều cao (H): 214 mm
- Loc dầu Mann - Filter Sử dụng vật liệu và cấu trúc màn lọc tân tiến nhất gồm CENLLULOSE và SYNTHETIC MEDIA có tác dụng tăng khả năng tinh lọc bụi và các chất bẩn khác. Đáp ứng các đòi hỏi khác nhau của động cơ.
- Van chống khô dầu (Non- return valve): bảo đảm cho ống dẫn không thiếu dầu khi động cơ ở chế độ ngừng hoạt động.
- Van bypass :  Bảo đảm nguồn dầu nhớt luôn được cung cấp ổn định tại bất cứ thời điểm nào khi nhiệt độ môi trường xuống thấp làm dầu nhớt bị đông đặc, chống nghẽn gây tràn dầu và nổ lọc khi lọc dầu quá bẩn.
Lưu lượng :Đến 145 galon/phút
Áp suất      :Đến 510 PSI  Được thiết kế với van an toàn và van ngắt đường dầu hồi 
Ứng dụng  :Dùng cho lọc dầu bôi trơn, dầu thuỷ lực trong máy nén khí và hệ thống thuỷ lực.
[/kythuat]
[mota]
- Dầu (Nhớt) được ví như "máu" của máy nén khí, có nghĩa là các bộ lọc dầu được ví như "quả tim", vì vậy không bao giờ được dùng những quả lọc không đạt chất lượng.
- Bộ lọc dầu cao cấp cung cấp nhiều lợi ích:
Tấm cơ sở dày hơn (tiêu chuẩn độ dày 0,155 inch) cho sức mạnh phù hợp, hỗ trợ bên trong phần tử tích cực  nén miếng đệm phù hợp.
Yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ được thiết kế để chống lại tất cả các loại chất lỏng, độ rung, nhiệt độ cao và thấp, mà sẽ không bị biến dạng dưới áp lực lò xo.
[/mota]
[hinhanh]
Loc dau HU947/2x,Loc Mann HU947/2x, Mann filter HU947/2x
A: 80 mm - B: 28 mm - C: 39 mm - D: 82 mm - H: 214 mm 

[/hinhanh]

[giaban]LIÊN HỆ[/giaban]
[tomtat]

Sử dụng cho máy nén khí : Atlas copco, Micos, Hanshin, Ingesoll Rand, Fusheng, Keaser, compair, kyungwon ...
Liên hệ mua hàng: 04 6294 8282 - 0919 23 28 26
Email : info.mipuco@gmail.com
 [/tomtat]
[kythuat]
Kích thước:  Đường kính thân (A):  78 mm, Đường kính trong của gioăng (B): 23 mm, Đường kính ngoài của gioăng (C): 23 mm, Chiều cao (H): 195 mm
- Loc dầu Mann - Filter Sử dụng vật liệu và cấu trúc màn lọc tân tiến nhất gồm CENLLULOSE và SYNTHETIC MEDIA có tác dụng tăng khả năng tinh lọc bụi và các chất bẩn khác. Đáp ứng các đòi hỏi khác nhau của động cơ.
- Van chống khô dầu (Non- return valve): bảo đảm cho ống dẫn không thiếu dầu khi động cơ ở chế độ ngừng hoạt động.
- Van bypass :  Bảo đảm nguồn dầu nhớt luôn được cung cấp ổn định tại bất cứ thời điểm nào khi nhiệt độ môi trường xuống thấp làm dầu nhớt bị đông đặc, chống nghẽn gây tràn dầu và nổ lọc khi lọc dầu quá bẩn.
Lưu lượng :Đến 145 galon/phút
Áp suất      :Đến 510 PSI  Được thiết kế với van an toàn và van ngắt đường dầu hồi 
Ứng dụng  :Dùng cho lọc dầu bôi trơn, dầu thuỷ lực trong máy nén khí và hệ thống thuỷ lực.
[/kythuat]
[mota]
- Dầu (Nhớt) được ví như "máu" của máy nén khí, có nghĩa là các bộ lọc dầu được ví như "quả tim", vì vậy không bao giờ được dùng những quả lọc không đạt chất lượng.
- Bộ lọc dầu cao cấp cung cấp nhiều lợi ích:
Tấm cơ sở dày hơn (tiêu chuẩn độ dày 0,155 inch) cho sức mạnh phù hợp, hỗ trợ bên trong phần tử tích cực  nén miếng đệm phù hợp.
Yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ được thiết kế để chống lại tất cả các loại chất lỏng, độ rung, nhiệt độ cao và thấp, mà sẽ không bị biến dạng dưới áp lực lò xo.
[/mota]
[hinhanh]
Loc dau HU947/1z-2,Loc Mann HU947/1z-2, Mann filter HU947/1z-2
A: 78 mm - B: 23 mm - C: 23 mm - H: 195 mm 
[/hinhanh][giaban]LIÊN HỆ[/giaban]
[tomtat]

Sử dụng cho máy nén khí : Atlas copco, Micos, Hanshin, Ingesoll Rand, Fusheng, Keaser, compair, kyungwon ...
Liên hệ mua hàng: 04 6294 8282 - 0919 23 28 26
Email : info.mipuco@gmail.com
 [/tomtat]
[kythuat]
Kích thước:  Đường kính thân (A):  64 mm, Đường kính trong của gioăng (B): 31 mm, Đường kính ngoài của gioăng (C): 31 mm, Chiều cao (H): 115 mm
- Loc dầu Mann - Filter Sử dụng vật liệu và cấu trúc màn lọc tân tiến nhất gồm CENLLULOSE và SYNTHETIC MEDIA có tác dụng tăng khả năng tinh lọc bụi và các chất bẩn khác. Đáp ứng các đòi hỏi khác nhau của động cơ.
- Van chống khô dầu (Non- return valve): bảo đảm cho ống dẫn không thiếu dầu khi động cơ ở chế độ ngừng hoạt động.
- Van bypass :  Bảo đảm nguồn dầu nhớt luôn được cung cấp ổn định tại bất cứ thời điểm nào khi nhiệt độ môi trường xuống thấp làm dầu nhớt bị đông đặc, chống nghẽn gây tràn dầu và nổ lọc khi lọc dầu quá bẩn.
Lưu lượng :Đến 145 galon/phút
Áp suất      :Đến 510 PSI  Được thiết kế với van an toàn và van ngắt đường dầu hồi 
Ứng dụng  :Dùng cho lọc dầu bôi trơn, dầu thuỷ lực trong máy nén khí và hệ thống thuỷ lực.
[/kythuat]
[mota]
- Dầu (Nhớt) được ví như "máu" của máy nén khí, có nghĩa là các bộ lọc dầu được ví như "quả tim", vì vậy không bao giờ được dùng những quả lọc không đạt chất lượng.
- Bộ lọc dầu cao cấp cung cấp nhiều lợi ích:
Tấm cơ sở dày hơn (tiêu chuẩn độ dày 0,155 inch) cho sức mạnh phù hợp, hỗ trợ bên trong phần tử tích cực  nén miếng đệm phù hợp.
Yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ được thiết kế để chống lại tất cả các loại chất lỏng, độ rung, nhiệt độ cao và thấp, mà sẽ không bị biến dạng dưới áp lực lò xo.
[/mota]
[hinhanh]
Loc dau HU718/1k,Loc Mann HU718/1k, Mann filter HU718/1k
A: 64 mm - B: 31 mm - C: 31 mm - H: 115 mm 

[/hinhanh][giaban]LIÊN HỆ[/giaban]
[tomtat]

Sử dụng cho máy nén khí : Atlas copco, Micos, Hanshin, Ingesoll Rand, Fusheng, Keaser, compair, kyungwon ...
Liên hệ mua hàng: 04 6294 8282 - 0919 23 28 26
Email : info.mipuco@gmail.com
 [/tomtat]
[kythuat]
Kích thước:  Đường kính thân (A):  83 mm, Đường kính trong của gioăng (B): 36 mm, Đường kính ngoài của gioăng (C): 36 mm, Chiều cao (H): 169 mm
- Loc dầu Mann - Filter Sử dụng vật liệu và cấu trúc màn lọc tân tiến nhất gồm CENLLULOSE và SYNTHETIC MEDIA có tác dụng tăng khả năng tinh lọc bụi và các chất bẩn khác. Đáp ứng các đòi hỏi khác nhau của động cơ.
- Van chống khô dầu (Non- return valve): bảo đảm cho ống dẫn không thiếu dầu khi động cơ ở chế độ ngừng hoạt động.
- Van bypass :  Bảo đảm nguồn dầu nhớt luôn được cung cấp ổn định tại bất cứ thời điểm nào khi nhiệt độ môi trường xuống thấp làm dầu nhớt bị đông đặc, chống nghẽn gây tràn dầu và nổ lọc khi lọc dầu quá bẩn.
Lưu lượng :Đến 145 galon/phút
Áp suất      :Đến 510 PSI  Được thiết kế với van an toàn và van ngắt đường dầu hồi 
Ứng dụng  :Dùng cho lọc dầu bôi trơn, dầu thuỷ lực trong máy nén khí và hệ thống thuỷ lực.
[/kythuat]
[mota]
- Dầu (Nhớt) được ví như "máu" của máy nén khí, có nghĩa là các bộ lọc dầu được ví như "quả tim", vì vậy không bao giờ được dùng những quả lọc không đạt chất lượng.
- Bộ lọc dầu cao cấp cung cấp nhiều lợi ích:
Tấm cơ sở dày hơn (tiêu chuẩn độ dày 0,155 inch) cho sức mạnh phù hợp, hỗ trợ bên trong phần tử tích cực  nén miếng đệm phù hợp.
Yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ được thiết kế để chống lại tất cả các loại chất lỏng, độ rung, nhiệt độ cao và thấp, mà sẽ không bị biến dạng dưới áp lực lò xo.
[/mota]
[hinhanh]
Loc dau HU951x,Loc Mann HU951x, Mann filter HU951x
A: 83 mm - B: 36 mm - C: 36 mm - H: 169 mm 

[/hinhanh][giaban]LIÊN HỆ[/giaban]
[tomtat]

Sử dụng cho máy nén khí : Atlas copco, Micos, Hanshin, Ingesoll Rand, Fusheng, Keaser, compair, kyungwon ...
Liên hệ mua hàng: 04 6294 8282 - 0919 23 28 26
Email : info.mipuco@gmail.com
 [/tomtat]
[kythuat]
Kích thước:  Đường kính thân (A):  47 mm, Đường kính trong của gioăng (B): 22 mm, Chiều cao (H): 84 mm
- Loc dầu Mann - Filter Sử dụng vật liệu và cấu trúc màn lọc tân tiến nhất gồm CENLLULOSE và SYNTHETIC MEDIA có tác dụng tăng khả năng tinh lọc bụi và các chất bẩn khác. Đáp ứng các đòi hỏi khác nhau của động cơ.
- Van chống khô dầu (Non- return valve): bảo đảm cho ống dẫn không thiếu dầu khi động cơ ở chế độ ngừng hoạt động.
- Van bypass :  Bảo đảm nguồn dầu nhớt luôn được cung cấp ổn định tại bất cứ thời điểm nào khi nhiệt độ môi trường xuống thấp làm dầu nhớt bị đông đặc, chống nghẽn gây tràn dầu và nổ lọc khi lọc dầu quá bẩn.
Lưu lượng :Đến 145 galon/phút
Áp suất      :Đến 510 PSI  Được thiết kế với van an toàn và van ngắt đường dầu hồi 
Ứng dụng  :Dùng cho lọc dầu bôi trơn, dầu thuỷ lực trong máy nén khí và hệ thống thuỷ lực.
[/kythuat]
[mota]
- Dầu (Nhớt) được ví như "máu" của máy nén khí, có nghĩa là các bộ lọc dầu được ví như "quả tim", vì vậy không bao giờ được dùng những quả lọc không đạt chất lượng.
- Bộ lọc dầu cao cấp cung cấp nhiều lợi ích:
Tấm cơ sở dày hơn (tiêu chuẩn độ dày 0,155 inch) cho sức mạnh phù hợp, hỗ trợ bên trong phần tử tích cực  nén miếng đệm phù hợp.
Yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ được thiết kế để chống lại tất cả các loại chất lỏng, độ rung, nhiệt độ cao và thấp, mà sẽ không bị biến dạng dưới áp lực lò xo.
[/mota]
[hinhanh]
Loc dau HD56/2,Loc Mann HD56/2, Mann filter HD56/2
A: 47 mm - B: 22 mm - H: 84 mm 


[/hinhanh]  • Sản phẩm mới
Lọc dầu Mann Filter
Lọc gió mann filter
Tách dầu mann filter
Lọc nhiên liệu Mann
Lọc gió donaldson
Sửa chữa và bảo dưỡng máy nén khí
Tư vấn kỹ thuật
Tin Tức Mới Nhất
maynenkhitrucvit.com.vn